Vi är

Contractor

Det som är bra för Norrland är bra för oss

Att skapa hållbara förutsättningar för Norrland att växa är ett sätt för oss att möjliggöra långsiktig konkurrenskraft. Det är här vi hittar våra medarbetare, våra kunder och våra samarbetspartners. Det är här vi bor och verkar. Att arbeta med hållbarhetsfrågor ökar vår attraktionskraft samtidigt som hållbar tillväxt ökar efterfrågan på våra tjänster. Man kan säga att Contractor är viktiga för ett levande Norrland och ett hållbart Norrland är viktigt för Contractor.