KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Fortsatt höga

ambitioner inom hållbarhet

KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Fortsatt höga

ambitioner inom hållbarhet

2022 har varit ett besvärligt år för byggbranschen. Omvärldsläget, räntorna och höjda materialpriser är några saker som har bromsat marknaden. Hållbarhetsarbetet på Contractor har dock fortsatt med oförminskad styrka.

Vi måste tänka långsiktigt. Även när det blåser motvind. Därför är det av största vikt att hållbarhet står högt på agendan även i tuffa tider. Contractor vill bli Norrlands mest hållbara byggföretag och det har präglat vårt arbete även 2022. Hållbarhetsperspektivet har genomsyrat hela vår verksamhet under året, från HR till produktion.

Utan ekonomisk hållbarhet är det omöjligt att utvecklas som företag. 2022 har, med tanke på förutsättningarna, varit ett riktigt bra år ekonomiskt för oss. Det finns ett par plumpar i protokollet, men vi gör svarta siffror. Och där det haltat har vi vidtagit åtgärder som gör att det snart kommer att vända.

På miljöområdet finns en hel rad goda exempel från året. Vi har minskat antalet servicebilar på alla våra orter och byggt effektivare, smartare och grönare i många projekt. Här tänker jag till exempel på PacsOns nya lokaler i Skellefteå, där vi tack vare miljöanpassad betong reducerade koldioxidutsläppen, och de nya byggnaderna på Lycksele lasarett, där vi tack vare ett bra samarbete med avfallsentreprenören och välordnad sortering får låga kostnader för vår avfallshantering.

Inom social hållbarhet har vi fortsatt att arbeta kontinuerligt och metodiskt med att förbättra vår arbetsmiljö ytterligare. Jag tycker också att vi kan vara stolta över att vi engagerar oss i andra föreningar och verksamheter som är viktiga för våra lokalsamhällen. Här syftar jag bland annat på att våra medarbetare gav totalt 140 000 kronor i julgåvor till allt från Kvinnojouren till lokala idrottsföreningar.

Något som verkligen visar våra ambitioner inom hållbarhet är att vi nu är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Certifieringarna inleddes i september 2022 och gick i mål i slutet av februari 2023. Med dem säkerställer vi att ständiga förbättringar sker kontinuerligt och systematiskt inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Certifieringarna höjer kraven på Contractor att arbeta ännu mer hållbart 2023. Det passar oss. Vi vill ta vårt ansvar för framtiden.