Det här är vår 
hållbarhetsmodell

Vi på Contractor skiljer inte på affärsmål och hållbarhetsmål, i stället strävar vi efter att våra övergripande affärsmål ska bidra till ett mer hållbart Norrland. Det är så vi kan skapa värden som består över tid. Kopplingen mellan vår affär och vårt hållbarhetsarbete beskrivs i vår hållbarhetsmodell genom att redogöra för hur de resurser vi använder förädlas i vår affär och verksamhet samt vilket värde dessa skapar för våra olika intressenter. Vår verksamhet resulterar inte bara i form av det vi bygger, utan även den påverkan vi har på platsen där vi verkar och bor.

Vår affär och verksamhet

Vårt syfte

För att ge alla norrlänningar möjlighet att realisera sina byggvisioner och för att vara den bästa arbetsplatsen för alla oss som älskar att bygga.

Vårt sätt

Med nyfikenhet, mod och omtanke bygger vi starka relationer och kvalitet som varar i generationer. 

Vårt avtryck

Ett levande Norrland, byggt på visioner och drömmar, av lokala människor.

Under 2022 nyttjades följande tillgångar...

449

medarbetare

1592

leverantörer

8

kontor

1

husfabrik

26100

egna fastigheter

722

råvaror och förnödenheter

94

energi i projekt

101

servicebilar

5

handverktyg och arbetskläder
 • 449 st medarbetare 

 • 1592 st leverantörer 

 • 8 st kontor 

 • 1 st husfabrik (133 000 kvm) 

 • 26 100 kvm egna fastigheter  

 • 722 MSEK råvaror och förnödenheter 

 • 94 MWh energi i projekt 

 • 101 st servicebilar 

 • 5 MSEK handverktyg och arbetskläder 

...vilket lät oss skapa följande värden...

1088

intäkter

447

årsanställda

196

utbetalda löner

64

sociala avgifter

40000

nya byggnader

3724

genomförda byggserviceprojekt

780

intäkter för leverantörer

8646

kundfakturor

133

skatt till den norrländska välfärden
 • 1 088 MSEK i intäkter 
 • 447 årsanställda 
 • 196 MSEK i lön och 64 MSEK sociala avgifter 
 • 40 000 kvm nya byggnader 
 • 3 724 genomförda byggserviceprojekt 
 • 780 MSEK intäkter för leverantörer 
 • 8 646 kundfakturor 
 • 133 MSEK skatter som bidrar till den norrländska välfärden 

...och framför allt bidra till de globala hållbarhetsmålen

Sen har vi såklart varit med och bidragit till en hel del andra globala hållbarhetsmål också. Men de har inte haft lika hög prioritet i vår hållbarhetsmodell. Vilka det är kan du läsa mer om här.