FOKUSOMRÅDE 3

Ett mer levande

Norrland

För att vi ska kunna bygga ett levande Norrland krävs ekonomisk stabilitet. 2022 ökade vi vår omsättning med 160 miljoner kronor till 1 088 MSEK. Rörelseresultatet blev 9 miljoner vilket är jämförbart med föregående års resultat.

Höjdare 2022

Enprocentaren vävs in i verksamhetsmålen

Idén om Enprocentaren bygger på tanken att om alla medarbetare ges möjlighet att utvecklas och bli en procent bättre på sina arbetsuppgifter skulle det ge stor effekt för Contractors hållbarhetsarbete. Under det första halvåret 2022 genomfördes därför diskussionsdagar på alla verksamhetsorter vilket ledde till att prioriterade områden nu vävts in i målen för koncernen och för respektive bolag.

Under träffarna har hela företaget – ledning, tjänstemän och yrkesarbetare – diskuterat koncernens affärsprocesser, attityder, arbetsmiljöfrågor och mål. Totalt har 320 medarbetare varit med på Enprocentaren. De områden som Contractor valt att prioritera utifrån diskussionerna är planering, kommunikation, att alla förstår affären, tidhållning, trivsel och engagemang samt möteskultur.

Tydligare avtal och kontrakt

I de nya ägardirektiven som presenterades under 2022 var ett av målen att Contractor ska bli bättre på att upprätta tydliga avtal och kontrakt med sina kunder. Bakgrunden är bland annat att Contractors marknad blivit större, att allt fler nya affärer härrör från vunna upphandlingar och att året präglats av en orolig prisutveckling.

I arbetet med att skriva tydligare avtal och kontrakt ingår till exempel att om ett fast pris lämnats på ett projekt så måste det vara avhängigt index så att Contractor inte förlorar pengar om priserna plötsligt stiger kraftigt. En annan del är att skapa en ökad medvetenhet genom hela kedjan på Contractor, så att exempelvis även snickarna får tydligare information om vad som ingår i ett avtal. Därigenom kan Contractor mer noggrant följa avtal och löper mindre risk att göra jobb man inte får betalt för.

Tydligare avtal och kontrakt

I de nya ägardirektiven som presenterades under 2022 var ett av målen att Contractor ska bli bättre på att upprätta tydliga avtal och kontrakt med sina kunder. Bakgrunden är bland annat att Contractors marknad blivit större, att allt fler nya affärer härrör från vunna upphandlingar och att året präglats av en orolig prisutveckling.

I arbetet med att skriva tydligare avtal och kontrakt ingår till exempel att om ett fast pris lämnats på ett projekt så måste det vara avhängigt index så att Contractor inte förlorar pengar om priserna plötsligt stiger kraftigt. En annan del är att skapa en ökad medvetenhet genom hela kedjan på Contractor, så att exempelvis även snickarna får tydligare information om vad som ingår i ett avtal. Därigenom kan Contractor mer noggrant följa avtal och löper mindre risk att göra jobb man inte får betalt för.

Contractor sponsrar nu även AIK:s damer

Nu sponsrar Contractor även Skellefteå AIK:s hockeydamer. Företagsloggan pryder matchtröjorna, precis som hos herrlaget. Med sponsringen vill Contractor vara med och bidra till att etablera ett SDHL-lag i Skellefteå. Ett damlag i högsta serien skulle betyda mycket för hela Skelleftebygden. Genom att utöka samarbetet med ett av hockey-Sveriges starkaste varumärken får Contractor bland annat ännu mer exponering i riksmedia varje vecka.

Contractor sponsrar nu även AIK:s damer

Nu sponsrar Contractor även Skellefteå AIK:s hockeydamer. Företagsloggan pryder matchtröjorna, precis som hos herrlaget. Med sponsringen vill Contractor vara med och bidra till att etablera ett SDHL-lag i Skellefteå. Ett damlag i högsta serien skulle betyda mycket för hela Skelleftebygden. Genom att utöka samarbetet med ett av hockey-Sveriges starkaste varumärken får Contractor bland annat ännu mer exponering i riksmedia varje vecka.