FOKUSOMRÅDE 2

Minskad

resursanvändning

Vårt byggande påverkar den lokala miljön för oss norrlänningar. Konstruktion av byggnader och infrastruktur förbrukar stora mängder resurser, inklusive material, vatten och energi.

Höjdare 2022

0 kg deponi i Lycksele

Under utbyggnaden av Lycksele lasarett har vi arbetat med resursförebyggande åtgärder i projektering, inköp, dokumentation och ett tydligt cirkulärt tänk kopplat till material. Arbetsteamet har lagt stor möda på att hitta nya sätt att minimera och sortera avfall, vilket inneburit att vi efter 2/3 av projektet inte producerat något osorterat avfall. Givetvis bra för att minska negativ miljö- och hälsopåverkan men också bra för projektekonomin då det inneburit minskade kostnader för avfallshantering med uppskattningsvis 60–70 procent. De lärdomar som projektet gett kommer under 2023 att återföras in i organisationen. Lasarettsutbyggnaden är projekterad enligt Miljöbyggnad Silver. Det är en tydlig markering att Contractor och fastighetsägaren Region Västerbotten är engagerade i miljöfrågor och tänker på de som ska vistas i byggnaden.

ISO-certifiering genomförd

Contractor påbörjade i september 2022 en ISO-certifiering, blev klara med den i februari 2023 och är nu certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Genom att systematiskt arbeta med miljöledning skapar vi förutsättningar för att effektivt bidra till en hållbar utveckling inom våra verksamhetsområden. Vi fastställer arbetssätt som mildrar vår miljöpåverkan genom att styra produktval, effektivisera avfallshanteringen och säkerställa efterlevnad av bindande krav.

Effektivare kemikaliehantering med digital lösning

Contractor har under året börjat använda en digital lösning för att effektivisera sin kemikaliehantering. I ett molnbaserat system har Contractor samlat alla sina säkerhetsdatablad för de kemikalier som används i verksamheten. Tack vare detta har man nu tillgång till en digital kemikalieförteckning och stöd av användarvänliga verktyg som t ex Substitution som ger en överskådlig vy över produkters innehåll och underlättar valet av den produkt som gör mindre skada på människa och miljö än en annan samt en modul för Riskbedömningar.

Med den digitala lösningen har alla anställda tillgång till den senaste dokumentationen för de kemikalier som Contractor använder via länk på intranätet eller i en app i sin telefon. Det innebär till exempel att en platschef inte behöver skriva ut säkerhetsdatablad och sätta i en pärm när produkter köpts in till byggarbetsplatsen och att man lätt kan ta fram och läsa riskbedömningar för de kemikalier som ska användas i kommande arbetsmoment.

Effektivare kemikaliehantering med digital lösning

Contractor har under året börjat använda en digital lösning för att effektivisera sin kemikaliehantering. I ett molnbaserat system har Contractor samlat alla sina säkerhetsdatablad för de kemikalier som används i verksamheten. Tack vare detta har man nu tillgång till en digital kemikalieförteckning och stöd av användarvänliga verktyg som t ex Substitution som ger en överskådlig vy över produkters innehåll och underlättar valet av den produkt som gör mindre skada på människa och miljö än en annan samt en modul för Riskbedömningar.

Med den digitala lösningen har alla anställda tillgång till den senaste dokumentationen för de kemikalier som Contractor använder via länk på intranätet eller i en app i sin telefon. Det innebär till exempel att en platschef inte behöver skriva ut säkerhetsdatablad och sätta i en pärm när produkter köpts in till byggarbetsplatsen och att man lätt kan ta fram och läsa riskbedömningar för de kemikalier som ska användas i kommande arbetsmoment.

Smart golvlösning för miljön

När Contractor byggde PacsOns nya lokaler i Skellefteå anlitades Primekks för att gjuta golven på den 5 200 kvadratmeter stora ytan. Primekks har skapat och patenterat en stålfiberarmerad betongteknik, som används för att konstruera livstidsplana, dimensionellt stabila, fogfria samt skarvfria betonggolv och andra strukturella betongelement. När det gäller PacsOn-projektet visade sig tekniken vara både kostnadseffektiv och miljöanpassad. Tack vare golvlösningen reducerades koldioxidutsläppen enligt Primekks beräkningar med 68 ton jämfört med om Contractor använt sig av traditionell gjutning.

Smart golvlösning för miljön

När Contractor byggde PacsOns nya lokaler i Skellefteå anlitades Primekks för att gjuta golven på den 5 200 kvadratmeter stora ytan. Primekks har skapat och patenterat en stålfiberarmerad betongteknik, som används för att konstruera livstidsplana, dimensionellt stabila, fogfria samt skarvfria betonggolv och andra strukturella betongelement. När det gäller PacsOn-projektet visade sig tekniken vara både kostnadseffektiv och miljöanpassad. Tack vare golvlösningen reducerades koldioxidutsläppen enligt Primekks beräkningar med 68 ton jämfört med om Contractor använt sig av traditionell gjutning.