FOKUSOMRÅDE 1

Vi bygger

människor

Människor som trivs. Viktigast tänker vi. Hos oss ska alla medarbetare känna att de kan utvecklas och påverka. Att alla är lika mycket värda och att våra medarbetare speglar den mångfald som finns i vårt samhälle. Hos oss innebär en trygg, hälsosam och inkluderande arbetsmiljö att alla har möjlighet vara en del av vår utveckling och att alla ges samma villkor att bli så bra man vill.  

Höjdare 2022

Dialog för ökad delaktighet

Under 2022 har Contractor genomfört dialogmöten med samtliga yrkesarbetare i syfte att fånga upp och utvärdera de senaste två åren då vi inte haft möjlighet att träffas på grund av pandemin. Vid dialogmötena diskuterades arbetsmiljö, trivsel, hur vi kan förbättra kommunikation och arbetsrutiner och hur vi kan bli bättre att engagera fler i våra projekt.

Den interna karriärvägen

Under året har nio yrkesarbetare klivit över och internutbildats till arbetsledare. Dessutom har en arbetsledare vidareutbildats till platschef. Att visa att vi kan bygga människor genom hela deras karriär är viktigt för oss även om det krävs mycket av organisationen.

Fredagsfrukost i Umeå

Fredrik Viltpil, förrådsansvarig på Contractor i Umeå, har tagit initiativ till något som blivit en tradition. Sista fredagen i varje månad dukar han upp en frukost i Contractors förråd för både yrkesarbetare och tjänstemän. På första frukosten kom 35 personer och träffarna har sedan fortsatt att vara välbesökta. Upprinnelsen till att Fredrik tog initiativet var att han tyckte att alla medarbetare så sällan hade möjlighet att ses samtidigt.