Verksamhetsåret

som gått

2022 blev ett oväntat tufft år för byggbranschen. Kriget i Ukraina, räntorna, inflationen och de höga materialpriserna var några orsaker till att byggandet tvärstannade i Sverige – även uppe i norra Norrland som ju varit en av landets främsta tillväxtregioner på senare år. Motvinden under året har varit kännbar även för Contractor, men den har inte hindrat oss från att genomföra mängder av intressanta byggprojekt. Glädjande nog har många av dem också en stark hållbarhetsprofil.

Viktiga händelser från 2022

2022

Påbörjade ISO-certifieringar

Påbörjade ISO-certifieringar

I september 2022 påbörjade vi certifieringen till ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi har under ett antal år arbetat med ledningssystem som grundar sig på de aktuella ISO-standarderna utan att vara certifierade, därför var det naturligt att ta steget fullt ut och genomföra en certifiering. Certifieringen säkerställer att ständiga förbättringar sker kontinuerligt och systematiskt inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Vi blev klara med alla certifieringar i februari 2023.

Byggde gym i befintlig lokal

Byggde gym i befintlig lokal

Contractor förvärvade fastigheten Clementinen i Ursviken utanför Skellefteå och byggde om den till ett gym som Friskis & Svettis nu driver. En något nedgången lokal renoverades och förvandlades till ett modernt gym som mäter 420 kvadratmeter och är dimensionerat för 30 besökare.

Tydlig miljöprofil i PacsOns nya lokaler

Tydlig miljöprofil i PacsOns nya lokaler

Contractor har byggt helt nya lokaler åt PacsOn Papperspartner i Skellefteå. Inflyttning i de 5 500 kvadratmeter stora lokalerna – där butik, kontor och lager är skräddarsydda för företaget – ägde rum den 1 december. Lokalerna har en tydlig miljöprofil som bland annat innefattar bergvärme och elbilsladdare. Vid byggnationerna har en miljöanpassad betong använts, vilket reducerat koldioxidutsläppen väsentligt.

Miljösmarta radhus i Falkträsket

Miljösmarta radhus i Falkträsket

Den 29 april var det inflyttning i de 18 miljösmarta radhusen i Falkträsket utanför Skellefteå, ett bostadsprojekt som Contractor genomfört i egen regi. Alla hus är utrustade med solceller och laddstation för elbil. Bostadsköparna har fått chansen att sätta egen prägel på husen genom en rad tillval när det gäller kök, kakel, golv, färg på väggarna och rumsfördelning.

Industrilokal blev radhus i Sundsvall

Industrilokal blev radhus i Sundsvall

Contractor har byggt 16 radhus i Sidsjön utanför Sundsvall, inne i en stor betongbyggnad som inte fick ändras i sin yttre design eftersom den är k-märkt. För att göra utrymme för radhusen blåstes byggnaden ut invändigt. Inflyttning i husen ägde rum i november. Parallellt med dessa hus har Contractor i samma område byggt åtta nya radhus, fördelade på två huskroppar som byggts i block och levererats av Jörnträhus.

Låga kostnader för avfallshantering i Lycksele

Låga kostnader för avfallshantering i Lycksele

Contractor arbetar med en ny byggnad för röntgenmottagning och laboratoriemedicin vid Lycksele lasarett. Byggnaden ska stå klar under hösten 2023. Byggherren ställer höga krav på kvalitet, miljö och hållbarhet och byggnaden byggs i enlighet med kriterierna för Miljöbyggnad Silver. Contractor har presenterat en genomarbetad avfallsplan och implementerat ett arbetssätt med underentreprenörer gällande omhändertagande av avfall. Avfallet sorteras ut enligt avfallsförordningens sex avfallsslag. Ett bra samarbete med avfallsentreprenören och välordnad sortering innebär en besparing på 60 till 70 procent på budgeterad kostnad för avfall.

Svanenmärkt byggprojekt i Kåge

Svanenmärkt byggprojekt i Kåge

Contractors stora byggprojekt Birkarlen i Kåge utanför Skellefteå väntas vara klart första kvartalet 2024. Då kommer området att ha 188 nya lägenheter fördelade på 16 hus. Hela bygget är Svanenmärkt och det var också en förutsättning för att SEB Arkadia, som har en tydlig miljöprofil, skulle förvärva hela beståndet i en av Contractors största affärer genom tiderna. Svanenmärkningen är ett verktyg för att uppföra byggnader som är ett bättre val för miljön, klimatet och de boende. Kraven främjar resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi och bevarande av biologisk mångfald. De främjar också byggnader som har ett bra inomhusklimat och är av hög kvalitet. Kraven omfattar bland annat: Lågt energibehov, minskning av klimatpåverkan från betong, fuktkontroll, dagsljuskrav och minimerad exponering för skadliga ämnen, miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i både byggmaterial och kemiska byggprodukter, en materialloggbok för att säkerställa spårbarhet av byggnadskomponenterna, åtgärder för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden på tomten och kontroll av byggprocessen.