Koncernchefen har ordet

Fortsatt höga

ambitioner inom hållbarhet

2022 har varit ett besvärligt år för byggbranschen. Omvärldsläget, räntorna och höjda materialpriser är några saker som har bromsat marknaden. Hållbarhetsarbetet på Contractor har dock fortsatt med oförminskad styrka.

Koncernchefen har ordet

Fortsatt höga

ambitioner inom hållbarhet

2022 har varit ett besvärligt år för byggbranschen. Omvärldsläget, räntorna och höjda materialpriser är några saker som har bromsat marknaden. Hållbarhetsarbetet på Contractor har dock fortsatt med oförminskad styrka.

Våra fokusområden

Även om vi vill mycket, behöver vi fokusera för att nå fram. Därför har vi bestämt att dessa områden är extra viktiga för oss.

Fokusområde 1

Att bygga

människor

Fokusområde 2

Minskad
resurs-
användning

Fokusområde 3

Verka för ett mer

levande Norrland

Vi är Contractor

Hållbarhetsmodell

Året som gått